top of page

הנחיות טרם צילומי ניו בורן

במידה ואת מניקה רצוי לשאוב טרם הצילומים ולהביא בבקבוק – חשוב מאוד!

מוצץ במידה ויש, טיטולים, משטח החתלה חד פעמי ומגבונים.

לבוש לצילומים עם ההורים (בחבילה המורחבת בלבד) רצוי להביא חולצה לבנה חלקה וג'ינס באותו גוון 

או ביגוד שחור לחלוטין (יש להתייעץ איתי קודם)

bottom of page